Historické akce

HISTORICKÉ AKCE

2008

Historické slavnosti na vyšehořovické tvrzi (spolu se členy Spolku přátel vyšehořovické tvrze a dalšími příznivci), každoročně od roku 2008 do roku 2018, vyšehořovická tvrz

2014

Třicetiletá válka v Říčanech (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 20. 6. 2014 – 24. 6. 2014, zahrada Gymnázia Říčany

2015

Říčany v době Karla IV. (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 27. 6. 2015, říčanský hrad a okolí

2016

S archeologem do hrobů (spolu s Pavlem Snítilým), 24. 9. 2016

2017

Pravěké Říčany (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 27. 6. 2015, říčanský hrad a okolí

2018

Strašidelný zámek (role rytíře Vyšehoře), 11. 11. 2018, zámek v Brandýse n. L. (organizováno Městem Brandýs n. L.-St. Boleslav a MAS střední Polabí)

2019

Muzejní noc (role písaře), 7. 6. 2019, horní zámek, park a kaple sv. Anny v Panenských Břežanech (organizováno Oblastním muzeem Praha-východ /hl. organizátoři J. Piller, V. Benešová a J. Chour/)

Zámek pro děti (role rytíře Vyšehoře), 6. 7. 2019, zámek v Brandýse n. L.

Den archeologie (různá stanoviště), 19. 10. 2019 (organizováno Oblastním muzeem Praha-východ /hl. organizátorky A. Němcová a V. Benešová/)

Strašidelný zámek (role rytíře Vyšehoře), 10. 11. 2019, zámek v Brandýse n. L. (organizováno Městem Brandýs n. L.-St. Boleslav a MAS střední Polabí)