Výstavy

VÝSTAVY

2023

Houštka (spolu s Jiřím Chourem a ve spolupráci s Městem Brandýs n. L.-St. Boleslav), jaro 2023, Masarykovo nám. v Brandýse (panelová výstava).

2022

Poklady z muzejních sbírek (jen historická část výstavy /tj. historická podsbírka/, spolu se spolupracovníky z OMPv), 28. 1. 2022 – 23. 3. 2022, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Doby a nádoby (jen historická část výstavy, spolu se spolupracovníky z OMPv), 24. 3. 2022 – 19. 6. 2022, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Nacistické tábory (1939-1945). Koncentrační, pracovní a zajatecké tábory na našem území očima archeologie (v týmu s Janem Hasilem, Petrem Hasilem, Pavlem Vařekou a s Olgou Fábry), 23. 3. 2022 – 11. 9. 2022, PNÚO Panenské Břežany

Toušeň v kresbách Zdeňka Gutwirtha (spolu s Janem Králíkem, Hanou Němečkovou, Milanem Pátrou a Veronikou Benešovou), 6. 8. 2022 – 11. 9. 2022, Skleněná vila v Toušeni

2021

Pravoslavná krypta (v týmu se Z. Šimerkou a J. Pillerem), dočasná expozice pro rok 2021 ve sklepení PNÚO Panenské Břežany

2020

Třicetiletá válka. Švédský tábor ve Staré Boleslavi 1639-1640 (spolu s J. Chourem, P. Encem a V. Benešovou), 1. 10. 2020 – 24. 1. 2021, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

2019

Jídlo 10ti staletí (spolu s J. Chourem a V. Benešovou), 28. 11. 2019 – 16. 2. 2020, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

2018

Ota Hofman 90 (spolu s O. Slaninou), v průběhu roku 2018, prezentována v Českém centru v Mnichově, Krajské vědecké knihovně v Liberci, na říčanském náměstí, Knihovně Poděbrady, Třešti a jinde

Osobnost města Brandýsa n. L.-St. Boleslavi (v týmu s pracovníky města, dále J. Chourem a V. Benešovou)5. 4. 2018 – 10. 6. 2018, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

100 let republiky (spolu s J. Chourem a V. Benešovou), 20. 9. 2018 – 25. 11. 2018, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

2017

Příběh peněz (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 13. 12. 2017 – 18. 3. 2018, Muzeum Říčany

2016

Říčany  v době Karla IV. (spolu s Adélou Venerovou, Evou Sosnovcovou a dalšími spolupracovníky Muzea Říčany), 7. 9. 2016 – 27. 11. 2016, Muzeum Říčany

Letadla a drony (spolu s Editou Ježkovou, Evou Sosnovcovou a dalšími spolupracovníky Muzea Říčany), 14. 12. 2016 – 12. 3. 2017, Muzeum Říčany

2015

Bomba v depozitáři (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 27. 1. 2015 – 12. 4. 2015, Muzeum Říčany

Před oponou za oponou (spolu s Adélou Venerovou, Evou Sosnovcovou, dalšími spolupracovníky Muzea Říčany a Radanou Šimčíkovou z DS Tyl Říčany), 19. 11. 2015 – 17. 1. 2016, Muzeum Říčany

2014

Stálá expozice: Les jako zdroj tradice (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany s využitím přípravných podkladů Jakuba Jiřího Jukla), 2014, Říčanská hájovna

2013

Říčany. Výlet do první republiky (spolu se spolupracovníky Muzea Říčany), 16. 10. 2013 – 30. 1. 2014

2009

Jak žili, jak pracovali, jak se radovali. Ze života cechů, spolků a sdružení (spolu s Jaroslavem Špačkem a dalšími spolupracovníky Městského muzea v Čelákovicích), 17. 10. 2009 – 8. 11. 2009

2008

Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách (spolu s Jaroslavem Špačkem a dalšími spolupracovníky Městského muzea v Čelákovicích), 4. 10. 2008 – 9. 11. 2008