Přednášky

PŘEDNÁŠKY

2023

Vodní mlýny našeho Polabí, 14. 3. 2023, , Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Tvrze severovýchodní oblasti Prahy-východ, 25. 4. 2023, Kulturní centrum Bašť

Říčanský poklad, 10. 11. 2023, Muzeum Říčany

Říčanský poklad (opakování), 11. 11. 2023, Muzeum Říčany

Selské brány brandýského Polabí (přednáška se křtem publikace), 21. 11. 2023, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Selské brány brandýského Polabí, 25. 11. 2023, Knihovna Čečelice

2022

Zapomenuté cesty Polabím, 2. 5. 2022, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

2021

Brandýs a Boleslav za Rudolfa II., 4. 10. 2021, Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

beseda se křtem knihy Vycházky za geologií brandýského Polabí (spolu s T. Kumpanem a D. Hrčkou), 12. 10. 2021, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Hrádek-Brandýs, 10. 11. 2021, Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse n. L.

Hrádek-Brandýs 2, 24. 11. 2021, Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse n. L.

Pražští měšťané a středověké Polabí, 7. 12. 2021, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

2020

Staré cesty našeho regionu. Lhota a okolí (v rámci „Muzea na kolečkách“), 23. 1. 2020, v sálu Na Malém plácku ve Lhotě

Hradiště a dávné osady našeho Povltaví, 30. 1. 2020, Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Ekvádor, 13. 2. 2020, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Dávné cesty do Toušeně (v rámci „Muzea na kolečkách“), 29. 2. 2020, Skleněná vila v Toušeni

2019

Polabské tvrze – Mochov a okolí (v rámci „Muzea na kolečkách“ pro klub mochovských seniorů), 12. 1. 2019, hotel Bouček v Mochově

Tvrze kolem Prahy, 16. 1. 2019, Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

šestidílný seminář Přečti staré matriky (paleografická cvičení), v průběhu roku 2019, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

beseda o Protektorátu (o situaci za Protektorátu na Panenskobřežansku), 15. 3. 2019, Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Sestav si rodokmen, 20. 3. 2019, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Polabské tvrze (v rámci „Muzea na kolečkách“ pro Univerzitu volného času), 9. 4. 2019, Městská knihovna Lysá n. L.

Zapomenuté cesty (v rámci „Muzea na kolečkách“ při Týdnu knihoven), 9. 10. 2019, Knihovna E. Petišky v Brandýse n. L.

Registra neznámého vězeňského kaplana z let 1820-1822 (v rámci konference „Odkaz Františka Josefa Řezáče a jeho vliv na české vězeňství“), 10. 12. 2019, Zrcadlová kaple pražského Klementina

2018

Propojení školní výuky s muzejní expozicí (spolu s L. Pitelkovou z AV Media a. s. v rámci semináře „Moderní možnosti propagace kulturního dědictví v muzejních expozicích, galeriích a infocentrech“), 16. 3. 2018, Staré purkrabství NKP Vyšehrad

Polabské tvrze, 19. 7. 2018, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.

Říčany, Škvorec, Jenštejn (v rámci „Muzea na kolečkách“ s Z. Šimerkou o hradech v okolí Prahy), léto 2018, Domov seniorů Světice

Sv. Václav (v rámci vernisáže výstavy „Vedem“), 5. 9. 2018, synagoga v Brandýse n. L.

2017

Vznik novodobých Říčan, 14. 12. 2017, Muzeum Říčany

Světice, jaro 2017, Domov seniorů Světice

Staré cesty a zaniklé obce v krajině, podzim 2017, Domov seniorů Světice

2016

Polabské tvrze, 12. 1. 2016, Městská knihovna Lysá n. L.

Světice, 2016, Říčanská hájovna

Přednáška při otevření naučné stezky na revitalizované Staré pražské cestě, listopad 2016, u fotbalového hřiště v Nehvizdech

2015

Peru, 15. 12. 2015, Muzeum Říčany

2014

Přednáška k restaurování mariánského sloupu na říčanském náměstí, 18. 3. 2014, Muzeum Říčany

2013

Ekvádor – země mnoha tváří, 9. 1. 2013, Muzeum Říčany

seminář Archeologie na Říčansku (pro žáky ZŠ), několikrát ročně od roku 2013 do roku 2017, Muzeum Říčany

několikadílný seminář Čtení starých textů (paleografická cvičení), opakovaně od roku 2013 do roku 2017, Muzeum Říčany

několikadílný seminář Poznej své předky (kurz tvorby rodokmenu), opakovaně od roku 2013 do roku 2017, Muzeum Říčany