Odborné texty

ODBORNÉ TEXTY

2023

Selské brány brandýského Polabí, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2023, 161 stran (spoluautoři Jaroslav JAROŠ, Jiří HYKA, Ivana KRATOCHVÍLOVÁ a Eva KRYŠKOVÁ).

Sedm okének do dějin Lhoty 4, Lhota 2023, 28 stran (spoluautor Ivana KRATOCHVÍLOVÁ).

Kouřimský a boleslavský kraj, Naše Polabí 2, 2023, 19-20.

Průzkum říčanských sklepů, Studie a zprávy 11/2, s. 111-117 (spoluautor Martin ŠKÁBA).

Jan Králík (ed.), Alena Králíková. Zasuté vzpomínky (recenze publikace), Studie a zprávy 11/2, s. 121-122.

2022

Sedm okének do dějin Lhoty 3, Lhota 2022, 28 stran (spoluautoři Ivana KRATOCHVÍLOVÁ a Petr JIRAS).

Dřevčice v kronikách a vyprávění, Dřevčice 2022, 175 stran.

Lhota v Našem Polabí, Lhota 2022, 28 stran (spolueditor Ivana KRATOCHVÍLOVÁ).

2021

Antické mince od Vyšehořovic, okr. Praha-východ, Časopis Společnosti přátel starožitností 129/3, 2021, s. 129-133.

Kozovazy. Lidé a domy od nejstarších dob do poloviny 19. století, Vyšehořovice 2021, 56 stran.

Sedm okének do dějin Lhoty 2, Lhota 2021, 28 stran (spoluautor Ivana KRATOCHVÍLOVÁ).

Záryby a Martinov v běhu času, Záryby 2021, 120 stran.

Pískovcový erb z vyšehořovické tvrze Genealogické a heraldické listy 41/4, 2021, s. 65-66.

Borgorelliho renesanční soumostí u Staré Boleslavi na fotografiích a obrazech, Památky středních Čech 35/2, 2021, s. 79-85.

2020

K hospodářským vazbám Vykáně na břístevský vrchnostenský dvůr ve středověku, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 8/2, 2020, s. 127-130.

Sedm okének do dějin Lhoty, Lhota 2020, 20 stran.

KUMPÁN Tomáš – HŮRKA Martin – HRČKA Daniel, Vycházky za geologií brandýského Polabí, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2020, 144 stran (historické pasáže publikace).

2019

František Josef Řezáč a ti druzí, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2019, 19 stran.

Lokalizace zápské tvrze, Naše Polabí. Vlastivědný občasník knihovny Eduarda Petišky 1, 2019, s. 8.

Rukopisné přípisky v Kalendáři historickém Daniela Adama z Veleslavína uloženém v Muzeu Říčany, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 7/2, 2019, s. 69-72.

Archeologické výzkumy OMPV v roce 2018, Středočeský vlastivědný sborník 37, 2019, s. 142-145 (spoluautor Andrea NĚMCOVÁ).

2016

Rodový původ Františka Jana Vaváka, in: Genealogické a heraldické listy 36/3, 2016, s. 54-56.

Náboženská výuka ve věznicích počátku 19. století na příkladu register vězeňského kaplana z let 1820-1822, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 6, 2016, s. 137-142.

KLÍR, Tomáš a kol., Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, in: Libri civitatis X, Praha 2016, 712 stran (transliterace středověkých a novověkých textů pro edici).

2015

Tvrz v Horoušanech, in:  Památky středních Čech 29/2, 2015, s. 81-86.

Vyšehořovický most z roku 1836 zbořen, in: Památky středních Čech 29/2, 2015, s. 89-90.

Předci milčického písmáka Františka Jana Vaváka a vyšehořovická tvrz, in: Středočeský sborník historický 41, 2015, s. 133-146.

Okno do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromku v roce 2015, Vyšehořovice 2015, 22 stran (editor).

Stav kounického panství v zimě 1635-1636. Edice pramene k třicetileté válce, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 5, 2015, s. 161-168.

2014

Kamenný most u Vyšehořovic, in: Památky středních Čech 28/1, 2014, s. 75-78.

Delikt „Religionsstörung“ (rušení náboženství) v Čechách v první polovině 19. století na základě protokolů apelačního soudu v Praze, in: T. Hubálek (ed.), Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc 2014, s. 130-140.

Dva nové prameny k podobě románsko-gotického kostela sv. Martina ve Vyšehořovicích, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 4, 2014, s. 145-153.

Pískovcové hřbitovní náhrobky na širším Čelákovicku z 19. a 20. století, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 4, 2014, s. 155-165.

2013

Toulky po Vyšehořovicích koncem 18. století, in: M. Hůrka (ed.), Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 7-16.

Podzemní chodba nebo štola?, in: M.Hůrka (ed.), Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 17 (spoluautor Jaroslav ŠPAČEK).

Kostel sv. Havla ve Vykáni a jeho původní zasvěcení svatému Jiří, in: Vlastivědný zpravodaj Polabí 43, 2013, s. 4-11.

Veřejný notář a klerik Budislav Havlův z Vyšehořovic (* před cca 1310 – † 1368), in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 3, 2013, s. 43-49.

Delikt „rušení náboženství“ na panstvích Kounice a Kostelec nad Černými lesy od osmdesátých let 18. století do poloviny 19. století, in: Studie a zprávy 3, 2013, s. 65-75.

2012

Vyšehořovice a voda. Nerealizovaná stavba mlýna, neznámý rybník a obecné vodní poměry v historii obce, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2, 2012, s. 87-93.

2011

Mühlhausenové – rod stavitelů roztocké tvrze, Středočeský vlastivědný sborník 29, 2011, s. 30-53.

2010

Vyšehořovické kamenolomy, Středočeský vlastivědný sborník 28, 2010, s. 69-90.