Popularizační texty

POPULARIZAČNÍ TEXTY

2023

100 let od zavedení elektřiny do Mochova, Mochovský zpravodaj 17/1, 2023, s. 50-52.

Je Výmola dávnou Žiřinou?, Mochovský zpravodaj 17/2, 2023, s. 68-69.

Naše šenky a pivaři v 16. století, Nehvizdský kurýr 18/8, 2023, s. 2.

Přeukrutná Jezabel Anna z Mochova, Mochovský zpravodaj 17/3, 2023, s. 56-58.

Přírodní pohromy za Rakouska-Uherska, Mochovský zpravodaj 17/4, 2023, s. 84-86.

2022

Ve skále tesané sklepy u domu čp. 61, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2022, únor, s. 14.

Mosty roku 1822, Mochovský zpravodaj 16/2, 2022, s. 72-73.

Zeď, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2022, duben, s. 19.

Lázně Ostrov u Záp, Bazén a sauna, 2022, č. 7-8 (červenec-srpen), s. 4-5.

Šanghaj, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2022, září, s. 24.

Nález mincí mezi Mochovem a Kozovazy, Mochovský zpravodaj 16/3, 2022, s. 55-57.

Brandýské dřevěné pavlače, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, říjen 2022, s. 15.

2021

Třicetiletá válka aneb švédský tábor u Staré Boleslavi, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, leden, s. 16.

Nejkrutější zima, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, únor, s. 18.

Zdroje vody pro Brandýs, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, únor, s. 19.

Vodovody, kašna, vodárna, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, únor, s. 19.

Masopustní reje za našich praprababiček, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, březen, s. 18.

Pestrá směsice lidí, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, březen, s. 19.

Brandýští Židé, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, březen, s. 19.

Zpřetrhání kontinuity, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, březen, s. 19.

Co lze zjistit o mochovských usedlostech konce 16. století?, Mochovský zpravodaj 15/1, 2021, s. 48-50.

Nehvizdský rychtář měl kdysi i svoje žezlo, Nehvizdský kurýr 16/3-4, 2021, s. 19.

Věžský dvůr, Florián, 2021, č. 3-4, s. 12-13.

Brusírna drahých kamenů pod zámkem, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi,  2021, duben, s. 14.

Největší mlýn v Čechách, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, květen, s. 26.

Ryby a rybáři, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, květen, s. 26.

Toušeň v urbáři brandýského panství, Florián, 2021, č. 5-6, s. 12-13.

Dvůr Johany Griemillerové, In: Jenštejnský občasník, 2021, červen, s. 8.

Jednota bratrská, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, červen, s. 18.

Židé a Rudolf II., Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, červen, s. 18.

Souměstí chrámům zaslíbené, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, červen, s. 18.

Šťastná nehoda na mochovském nebi roku 1922, Mochovský zpravodaj 15/2, 2021, s. 64-65.

Budování brandýského panství, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, červenec-srpen, s. 18.

Šlechta a měšťané skupují grunty, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, červenec-srpen, s. 18.

Toušeň před půlkou tisíciletí, Florián, 2021, č. 7-8, s. 10.

Hroty šípů z boleslavských lesů, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, září, s. 11.

Lovecký hvozd u Staré Boleslavi, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, září, s. 11.

Brandýský slon, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, říjen, s. 12.

Očím skrytá sgrafita, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, říjen, s. 12.

Katovna, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, říjen, s. 12.

Historická graffiti v Mariánském chrámu, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2021, říjen, s. 13.

Mochovská historie z pera Valentina Baumanna, Mochovský zpravodaj 15/4, 2021, roč. 15, č. 4, s. 74-76.

Lázně Toušeň ve sbírkách Oblastního muzea, Florián, 2021, č. 11-12, s. 12-13.

2020

Brandýská katovna ve stínu starých kostelů, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2020 (dvoulomová skládačka).

Nejstarší záplavový kamenný most, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, leden, s. 14.

Vaccaniho most pod zámkem, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, leden, s. 14.

Svatý Jan Nepomucký, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, leden, s. 14.

Soupis mochovských hospodářů z roku 1567, Mochovský zpravodaj 14/1, 2020, s. 56-57.

Hradba z doby Karla IV., Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, únor, s. 11.

Kterak Jenštejn připojili k brandýskému panství, Jenštejnský občasník, 2020, březen, s. 5.

Svatý Václav na mincích, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, březen, s. 11.

Mochov v novinách před 100 lety, Mochovský zpravodaj 14/2, 2020, s. 40-43.

Boleslav na křižovatce cest, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, duben, s. 16.

Brandýs a lomy pro gotickou Prahu, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, květen, s. 16.

Monoxyly, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, červen, s. 17.

Nejstarší renezanční kostel v Čechách, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, červenec-srpen, s. 12.

Jak plynuly za první republiky letní měsíce v Polabí, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, červenec-srpen, s. 13.

Dávné cesty do Toušeně, Florián 10/5-6, 2020, s. 10-11.

Náhrobní kameny v mochovském kostele sv. Bartoloměje, Mochovský zpravodaj 14/3, 2020, s. 67-68.

 Při stavbě kostela byl nad hlavní oltář umístěn tento latinský nápis, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, červenec-srpen, s. 12.

Jak plynuly za první republiky letní měsíce v Polabí?, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, červenec-srpen, s. 13.

Kabelínské údolí, Florián, 10/7-8, 2020, s. 13.

Kořeny Svatováclavských slavností, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, září, s. 12.

Ve staroboleslavských lesích lovil patrně už sv. Václav, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, září, s. 16.

Renezanční lovecké zámečky, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, září, s. 16.

Tři události z místních lesů, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, září, s. 16.

Bečvářův „předchůdce“, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, říjen, s. 17.

Žáci místních škol před 100 lety, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, říjen, s. 19 (spoluautor Eva KRYŠKOVÁ).

Toušeňský kámen pro sochy (nejen) Karlova mostu, Florián 10/9-10, 2020, s. 12.

Výprava do Brandýsa a Hrádku roku 1380, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, listopad, s. 14.

Webové stránky o Melicharově továrně, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, listopad, s. 15.

Melicharův rod, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, listopad, s. 15.

Mochov v josefínském katastru (1785), Mochovský zpravodaj 14/4, 2020, s. 51-52.

Clo na toušeňských mostech, Florián 10/11-12, 2020, s. 11.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, prosinec, s. 18.

Palladium země české, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, prosinec, s. 18.

Kritika Pavla Stránského, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 2020, prosinec, s. 18.

2019

Mochovské mýto, Mochovský zpravodaj, 2019, březen, s. 42.

Tajemné podzemní chodby plné sušených švestek, Jenštejnský občasník, 2019, březen, s. 9.

Za den třikrát unikl smrti. Přečtěte si neznámý příběh českého vojáka, https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/vojtech-formanek-vojak-letec-delostrelec-sokol.A190103_125043_vojenstvi_kuz, 26. března 2019.

Mochováci u českobrodského soudu, Mochovský zpravodaj, 2019, červen, s. 52-53.

Jenštejn nacházíme v mapách už v roce 1619, Jenštejnský občasník, 2019, červen, s. 6.

Nehvizdské trhy, Nehvizdský kurýr, 2019, červenec, s. 4.

Přijetí pastýře nebo ponocného aneb jak se rekonstruuje jenštejnská minulost, Jenštejnský občasník, 2019, prosinec, s. 8.

Mochov ve ztraceném urbáři 1689, Mochovský zpravodaj, 2019, prosinec, s. 56.

2018

Budova úřadu Ivana Olbrachta 59, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2018, 4 strany (průvodce budovou, spoluautor Zdeňka TICHÁ).

Sklep v Říčanech vydává 600 let starou záhadu. Poklad ukrytý před Žižkou, https://technet.idnes.cz/ricany-poklad-prazsky-gros-skaba-namesti-tgm-ricany-ricany-u-prahy-1di-/veda.aspx?c=A180411_135015_veda_kuz, 12. dubna 2018 (spoluautor Jan KUŽNÍK).

Příběh pokladu, díl první: Nález mincí, Říčanský kurýr, 2018, květen, s. 51.

Vše, co v Praze obdivujete, je odtud. Lom dal městu kámen, hrdinům úkryt, https://technet.idnes.cz/nehvizdsky-lom-nehvizdy-piskovec-kamen-nehvizdy-anthropoid-zkameneliny-1la-/veda.aspx?c=A180510_104452_veda_kuz, 7. června 2018 (spoluautor Jan KUŽNÍK).

Příběh pokladu, díl druhý: Říčanské mincovní depoty, Říčanský kurýr, 2018, červen, s. 51.

Červený kohout dříve často kokrhal i v Nehvizdech, Nehvizdský kurýr, 2018, červenec-srpen, s. 9.

Příběh pokladu, díl třetí: Renesanční kachel, Říčanský kurýr, 2018, červenec-srpen, s. 64.

Krádeže a kořistění v Mochově v zimě 1642/1643, Mochovský zpravodaj, 2018, září, s. 29-30.

Příběh pokladu, díl čtvrtý: Historické sklepení, Říčanský kurýr, 2018, září, s. 70.

Neznámé fotografie z Jiren a jak generál hrozil vyhladit obec u Prahy, https://technet.idnes.cz/general-schorner-0ec-/vojenstvi.aspx?c=A181018_094736_vojenstvi_kuz, 30. října 2018.

Příběh pokladu, díl pátý: Pražské groše Václava IV., Říčanský kurýr, 2018, listopad, s. 46.

Nedávno o ní nikdo nevěděl. Odlitek zdi z fotografií atentátníků je v ČR, https://technet.idnes.cz/porchester-gate-anthropoid-gabcik-heydrich-bayswater-road-pnx-/vojenstvi.aspx?c=A181212_120905_vojenstvi_kuz, 13. prosince 2018.

Historie mariánských poutí a procesí z Mochova do Staré Boleslavi, Mochovský zpravodaj, 2018, prosinec, s. 36.

Životopis Petra Kukly, autora článku Zajímavá lípa, Mochovský zpravodaj, 2018, prosinec, s. 38.

Příběh pokladu, díl šestý: Historie domu čp. 60, Říčanský kurýr, 2018, prosinec, s. 50

===

krátké příspěvky prezentující sbírkové předměty Muzea Říčany v Říčanském kurýru v rubrikách „Z přírůstků muzea“ a „Ze sbírek muzea“ publikované od října 2012 do přelomu let 2017/2018 (Archeologický nález u Říčan, Slavnostní řeznická sekera, Dřevěná malovaná šatní truhla, Betlémy, Kachle, Vějíř, Ovčácké nůžky, Nádoby a nádobí, Reklamní stvrzenky, Signální drážní trumpetky, Uherská mince z roku 1909, Ostruhy, Gramofon, „Neznámý“ kancionál, Máselnice, Klenební žebro, Řezák na slámu, Hračky, Smaltovaná cedule, Cechovní truhlice, Sekera, Autogramy, Vochle, Nejstarší pečetidlo Říčan, Reliéfní busty osobností, Místní doklady z doby sametové revoluce, Korouhev říčanského cechu řezníků, Vysoké jízdní kolo, Doklady z doby nacistické okupace, Tahací harmonika, Dokumenty sportovních klubů, Historické televizory Tesla, Radošovický zvon, Loutky, Fidlovačka, Dřevěný vůz, Stavebnice, Automatofon, Materiály o včelách a včelaření, Klobouky a čepice, Gotický klíč, Kupecké váhy, Archeologický materiál z říčanského hradu, Kalendář historický, Výkresy a plány říčanských domů, Strážci Božího hrobu, Žehličky, Obecní ferule, Kroniky a pamětní knihy, Hutnická pec, Náhrobek).

===

2017

Požár Mochova roku 1594, Mochovský zpravodaj, 2017, březen, s. 37-38.

Vyšehořovická a kozovazská obydlí v průřezu věků, Vyšehořovicko, 2017, březen, s. 9.

Krádež ve Vyšehořovicích roku 1798, Vyšehořovicko, 2017, březen, s. 10-12.

Mochovský kostel v roce 1671, Mochovský zpravodaj, 2017, červen, s. 32-33.

Bývalý strop objeveného tanečního sálu na Staré radnici, Říčanský kurýr, 2017, říjen, s. 10.

2016

Dosud neznámé okolí Karla IV. Historik náhodou „objevil“ jeho notáře, https://technet.idnes.cz/karel-iv-karel-ctvrty-budislav-havluv-z-vysehorovic-notar-karel-iv-1f6-/vojenstvi.aspx?c=A160520_112906_vojenstvi_kuz, 8. června 2016 (spoluautor Jan KUŽNÍK).

Nejstarší čelákovická městská kniha, Zpravodaj města Čelákovic, 2016, únor, s. 9.

Ztracená obecní kronika (2. část), Vykáňský zpravodaj, 2016, červen, s. 8.

2015

Neznámý kluk ze zapomenutého fotoalba. Záhada rozluštěna po 71 letech, https://technet.idnes.cz/ricany-muzeum-reini-hartmann-djm-/vojenstvi.aspx?c=A151129_172241_vojenstvi_kuz, 23. prosince 2015 (spoluautor Jan KUŽNÍK).

Symbolika historických středověkých kachlů, Gymnasion, 2015, jaro, s. 98-99.

Ztracená obecní kronika?, Vykáňský zpravodaj, 2015, červen, s. 12.

2014

Říčanský soubor písní a tanců, Říčanský kurýr, 2014, únor, s. 57.

Les jako zdroj tradice. Stálá venkovní expozice na Říčanské hájovně, Říčany 2014, 44 stran (průvodce expozicí, kolektiv spoluautorů – pracovníků Muzea Říčany).

100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, červen, s. 6.

Poddanská hospodářství ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1585, Vyšehořovicko, 2014, červen, s. 7-8.

Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby, Mochovský zpravodaj, 2014, červen , s. 24-25.

Útrapy první světové války očima jažlovického faráře, Říčanský kurýr, 2014, červenec-srpen, s. 82.

Mariánský sloup v Říčanech, Říčany 2014, 5 stran.

2013

Strašín a snahy o ustavení vlastního znaku osady, Říčanský kurýr, 2013, leden, s. 62.

Strašín a jeho obyvatelé, Říčanský kurýr, 2013, únor, s. 61.

Kozovazáci v 16. století, Vyšehořovicko, 2013, březen, s. 3.

Kozovazská „čarodějnice“, Vyšehořovicko, 2013, březen, s. 3.

Vykáňská škola, Vykáňský zpravodaj, 2013, květen, s. 8.

Kaplička v Kuří, Říčanský kurýr, 2013, květen, s. 68.

Prameny k dějinám Kuří a jeho obyvatel, Říčanský kurýr, 2013, červen, s. 42.

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Kuří, Říčanský kurýr, 2013, červen, s. 71.

Erb vladyků z Říčan v bavorském Laufu, Říčanský kurýr, 2013, září, s. 77.

Průvodce po říčanských pamětihodnostech, Říčany 2013, 7 stran.

Říčanský hrad, Říčany 2013, 10 stran.

Dávné tajemství kostela sv. Havla, Vykáňský zpravodaj, 2013, prosinec, s. 12.

2012

Vykáň a třicetiletá válka, Vykáňský zpravodaj, 2012, červenec, s. 8.

Vyšehořovická tvrz a panský dvůr koncem 17. století, Vyšehořovicko, 2012, srpen, s. 11.

Křížek v parčíku před školou, Vyšehořovicko, 2012, srpen, s. 12.

2011

Z dávné historie Horoušan, Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky, 2011,  únor, s. 4.

Osobnosti Vyšehořovicka – Josef Sulík (Pavel Sula), Vyšehořovicko, 2011, březen, s. 8-11.

Mord z 15. století, Vyšehořovicko, 2011, březen, s. 12.

Z dávné historie Vykáně, Vykáňský zpravodaj, 2011, květen, s. 8.

Dva vykáňští emigranti do USA, Vykáňský zpravodaj, 2011, listopad , s. 8.

2010

Nové přírůstky do sbírek, Zpravodaj města Čelákovic, 2010, duben, s. 11.

Z historie Vyšehořovic, Vyšehořovicko, 2010, duben, s. 5-6.

Z historie Kozovaz, Vyšehořovicko, 2010, listopad, s. 13-14.

Historie gruntu čp. 12 ve Vyšehořovicích, Vyšehořovicko, 2010, listopad, s. 15-16.

2009

Jak žili, jak pracovali, jak se radovali. Ze života cechů, spolků a sdružení, Čelákovice 2009 (katalog k výstavě).

Dopisy význačných osobností v korespondenci místních spolků, Zpravodaj města Čelákovic, 2009, listopad, s. 11.

2008

Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách, Čelákovice 2008 (katalog k výstavě).

28. října 1918 vznikla Československá republika, Zpravodaj města Čelákovic, 2008, říjen, s. 1.

2007

Připomenutí významného zápského rodáka Pavla Stránského, Zpravodaj města Čelákovic, 2007, březen, s. 11.