Kroniky spjaté s obcí Vyšehořovice

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kroniky spjaté s obcí Vyšehořovice, Vyšehořovicko, 2010, roč. 1, č. 2, s. 11-12)

Kroniky spojené s obcí Vyšehořovice jsou většinou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-východ v Přemyšlení. Jedná se o tyto kroniky: obecní, školní a farní. Jistě, existovaly i jiné knihy se záznamy o zdejším životě, např. různé soukromé deníky obyvatel či sdružení v obci apod., ale ty jsou buď ztraceny nebo uchovány soukromě svými majiteli. Pokud někdo z Vás obdobný materiál vlastní, prosím, v žádném případě nevyhazovat a neničit a raději buď odevzdat okresnímu archivu, čelákovickému muzeu či případně na obecní úřad. Svou váhu má i pouhé poskytnutí takových záznamů k okopírování, čímž se předejde možné ztrátě důležitých informací o zdejším životě. Jen na okraj – kozovazské kroniky nejsou uvedeny, jelikož jediná v úvahu připadající kronika, tj. obecní, je nezvěstná.

Kroniky obce Vyšehořovice:

1.     Obecní kronika I. (1871-1951) (nestránkováno)

Kronikáři byli většinou faráři či učitelé, např. za 1. republiky učitel Josef Faix, od ledna 1936 pak farář Václav Houdek, který zemřel na počátku 2. světové války. Následně působil jako kronikář učitel Václav Radil a z dalších dlouhodobých kronikářů jmenujme Aloise Lehnera.

2.     Obecní kronika II. (1951-1978) (231 stran)

Do roku 1957 psal kroniku ještě Alois Lehner z čp. 113. Po roce 1957 se stal kronikářem ředitel místní základní školy Lubomír Konvička.

3.     Obecní kronika III. (1979 – 2009)

Kroniku začal psát řídící školy Lubomír Konvička, od roku 1982 Václav Novák. V letech 2007 – 2009 kroniku vedl Roman Strach.

4.     Obecní kronika IV. (2010 – současnost)

Roku 2013 se obecním kronikářem stal Martin Hůrka, který zpětně na základě pokladů Romana Stracha doplnil chybějící údaje z let 2010 – 2013 a kroniku vede i nadále.

Kroniky obecné školy Vyšehořovice:

5.     Školní kronika (1878-1923) (140 stran)

6.     Školní kronika (1940-1945) (30 stran)

Kroniky fary Vyšehořovice:

7.     Farní kronika (1762-1940) (296 stran)

Tuto kroniku založil po obnovení zdejší fary patrně farář V. J. Roháček. Kronika byla česky psána definitivně až od roku 1866 (farář Josef Malý).

8.     Farní kronika (1836, 1940-1941) (2 listy)

Další kroniky z Vyšehořovic:

9.     Kronika loutkového souboru „Maňásek“ a divadelního souboru „Bodláci“ (1957-1977)

10.   Pamětní kniha obce Baráčníků ve Vyšehořovicích (1934-1979)

11.    Pamětní kniha pracovnic rostlinné výroby (1976-1987)

12.    Kronika mysliveckého sdružení Vyšehořovice (1960-2011)

13.    Kronika SK Vyšehořovice (1973-1981)

Prameny a literatura:

  • KOLEK, R.: Kroniky a kronikářství v okrese Praha-východ (1. část). Středočeský vlastivědný sborník, 1999, roč. 25, s. 127-150.
  • KOLEK, R.: Kroniky a kronikářství v okrese Praha-východ (2. část). Středočeský vlastivědný sborník, 2001, roč. 26-27, s. 137-160.
  • výše zmíněné kroniky