Brandýská katovna ve stínu starých kostelů

(Martin HŮRKA, Brandýská katovna ve stínu starých kostelů (leták), Brandýs n. L.-St. Boleslav 2020)

KATOVNA

Katovna leží v historické části města na dohled od tří místních kostelů. Sama budova je jednou z nejstarších ve městě – renezační sgrafitová výzdoba objekt zasazuje vznik objektu do doby 2. poloviny 16. století. Nejpozději od 17. století sloužila jako obydlí brandýských katů, kteří v tomto městě vykonávali své řemeslo až do roku 1765, kdy bylo městu popravčí právo odňato.

Brandýská katovna je jedno z mála zachovaných a veřejnosti přístupných obydlí mistrů ostrého meče.

Probrouzdejte si okolní uličky a najděte tyto tři tak trochu pozapomenuté kostely!

KOSTEL SV. PETRA

Býval farním kostelem vsi Hrádek. Poprvé je uváděn roku 1304, kdy staroboleslavská kapitula prodala Hrádek pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, a to včetně práva pečovat o místní kostel a dosazovat k němu faráře. Založen byl patrně ve 12. století. Při vizitaci roku 1671 si vizitátor dokonce poznamenal: „Říká se o něm, že byl v Čechách druhým od Vladislava, českého knížete, vystavěn“. Pokud je to pravda, vznikl by v letech 1109-1125, avšak je zde problém důvěryhodnosti ústní tradice.

V každém případě za třicetileté války (1618-1648) byl tento kostel ze všech brandýských kostelů nejvíce poničen. Došlo prakticky k jeho zboření. Dnes se tak díváme na z velké části barokní novostavbu.

Současný správce kostela: Českobratrská církev evangelická.

KOSTEL SV. VAVŘINCE

Kostel patrně z druhé poloviny 13. století se záhy po vzniku tržního městečka Brandýsa, jehož počátky hledáme někde kolem roku 1300, stal jeho farním kostelem. Po polovině 14. století je kostel sv. Vavřince uváděn dokonce jako sídelní kostel celého brandýského děkanátu. Významu odpovídá i nádherná a bohatá gotická malířská výzdoba vnitřních stěn. Nejznámějším je tzv. mlynářský cyklus, ve kterém rodina donátora vzdává hold patronce mlynářů sv. Kateřině. K jeho zhotovení došlo někdy kolem poloviny 14. století.

Současný správce kostela: Církev československá husitská.

KOSTEL OBRÁCENÍ SV. PAVLA

Nejmladší místní kostel je skutečným unikátem. Jedná se totiž o jeden z úplně nejstarších renezančních kostelů v Čechách. Postavil ho italský mistr Matteo Borgorelli pro brandýský sbor Jednoty bratrské v letech 1541-1542, což potvrzuje latinský nápis objevený v omítkovém rámu nad hlavním oltářem. Byť byl kostel později zbarokizován, zachoval si dominantní mohutný zdobený štít v průčelí. V nedaleké Mladé Boleslavi si můžeme prohlédnout jeho „dvojče“ dostavěné Borgorellim roku 1554.

Současný správce kostela: Římskokatolická církev.